Kvašov - malebná dedinka v Púchovskom okrese, ležiaca juhozápadne od Púchova.

Napriek tomu, že obec má iba niečo vyše 600 obyvateľov, hasičov je vždy dosť a Dobrovoľný hasičský zbor v obci prosperuje.

To dokazujú najmä úspechy na pohárových súťažiach a fakt, že náš zbor už poznajú aj v širšom okolí. Zbor má k dnešnému dňu 40 členov. Na súťažiach sa zúčastňujeme v hojnom počte- družstvo žien, mužov, mužov nad 35r. a tiež družstvo dorastencov. V roku 2015 sa nám žiaě nepodarilo poskladař družstvo žiakov, avšak momentálne sa snažíme založiř družstvo prípravky, ktoré bude naďalej dodržovař našu tradíciu. Kolektívy si medzi sebou rozumejú, sú k sebe ohľaduplný a navzájom si pomáhajú, čo je výsledkom dlhoročnej a namáhavej práce. 

Zbor sa však nezúčastňuje iba na súťažiach, ale aj pri hasení požiarov. Najčastejšie samozrejme zasahujeme pri požiaroch lesných porastov. Ľudí sa snažíme upozorňovať na možné riziko prostredníctvom nástenky umiestnenej v obci ale aj formou obecného rozhlasu.

Z histórie: zbor vznikol v roku 1932, keď modrá uniforma začala lákať prvých dobrovoľníkov. Na počesť dlhoročného predsedu Jiřího Gerega dokonca poriadame pravidelne v auguste súťaž ,,Memoriál Jiřího Gerega". Po viacerých rokoch sme v Kvašove obnovili hasičskú súťaž do kopca, ktorá sa koná začiatkom júna. V minulosti mávala táto súťaž dobré meno, úspechu sa teší aj v dnešnej dobe.