Zloženie výboru k 7.1.2017

Predseda                          -                      Červený Milan                      

Veliteľ                               -                      Burian Jaroslav                      

Tajomník                           -                      Červená Monika                    

Preventivár                        -                      Kluka Roman

Referent mládeže               -                      Hořáková Simona

Strojník                             -                      Duchoň Roman

Pokladník                          -                      Kluková Vlasta                     

Členovia výboru                -                      Mičeková Jana

      -                      Pilný Jaroslav

      -                      Miček Ivan

      -                      Prekop Emil

 

Revízna komisia:

Kalma Ján                                                                                                                

Prekop Jaroslav         

Gorelka Rastislav