Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť nás 2% z Vašich daní. Veľmi si to vážime, peniaze budú použité na činnosť DHZ. Tu nájdete potrebné tlačivá pre odvedenie 2% pre nás :)