Súťaže v Kvašove

24.06.2013 11:08

Tento rok poriadame ako tradične súťaž pre dospelých a žiacku súťaž. 

X.ročník ,,Memoriálu Jiřího Gerega" - 11.8.2013, 12:00, ihrisko TJ

Žiacka súťaž ,,O pohár DHZ" - 31.8.2013, 12:30, ihrisko TJ