Zoznam členov k 1.1.2017

 
1. Blažej Jaroslav           
2. Červený Jozef                
3. Blažej Ladislav             
4. Miček Ľubomír              
5. Miček Marián                                 
6. Burian Jaroslav           
7. Prekop Jaroslav             
8. Duchoň Roman             
9. Prekop Emil             
10. Kluka Roman           
11. Gorelka Rastislav      
12. Prekop Rastislav        
13. Červený Milan st.          
14. Miček Ivan                 
15. Kalma Ján               
16. Gereg Miloš   
17. Gereg Juraj                 
18. Sedláček Michal           
19. Gereg Jaroslav           
20. Červená Monika         
21. Gašpárková Martina        
22. Mičeková Janka             
23. Mičeková Mária            
24. Geregová Veronika     
25. Hořáková Simona         
26. Mičková Adriána       
27. Kluková Vlasta           
28. Gereg Peter                 
29. Gereg Michal              
30. Miček Tomáš               
31. Pilný Jaroslav
32. Červený Milan ml.
33. Mičeková Petra
34. Hořák Václav
35. Hrubčin Jaroslav
36. Jánošík Marek
37. Pavliš Ľubomír
38. Pilná Klára
39. Kovaľová Barbara
40. Chachulová Simona
41. Drahutová Kristína
42. Hajná Diana
43. Prekopová Lívia
44. Pavlus Rastislav
45. Holba Matej