Členská schôdza

05.11.2011 17:00

Výbor DHZ pozýva všetkých členov na členskú schôdz, ktorá sa uskutoční dňa 5.11.2011 o 17:00hod. v zasadačke DHZ. Prejednávať sa bude zloženie nového výboru. Účasť POVINNÁ!!!