120 rokov SDH Nedašov a 40 rokov družby DHZ Kvašov - SDH Nedašov

04.05.2015 20:51

V uplynulú sobotu, 2.mája, sme sa zúčastnili osláv 120. výročia založenia SDH Nedašov. Zároveň v tomto roku uplynie 40 rokov odo dňa, kedy členovia DHZ Kvašov a SDH Nedašov podpísali vzájomnú družbu. 

Oslavy sa začali slávnostným pochodom do kostola a následne pokračovali sv. omšou, na ktorej bola tiež posvätená zástava SDH Nedašov. Ďalej sa pokračovalo schôdzou, kde boli udelené členom SDH Nedašov rôzne medaile a vyznamenania. Takisto si družobné zbory vymenili upomienkové predmety k tomuto medzníku a tiež medaile za spoluprácu.

Osláv sa zúčastnili nielen hasiči z Nedašova a Kvašova, ale tiež z Nedašovej Lhoty, Návojnej, Brumova, Hrádku u Znojma a i.